Splošno

V nogometnem klubu Šoštanj smo pričeli razvijati sistem, ki mladim ponuja dobre pogoje za njihov nogometni in tudi osebnostni razvoj. Nogometne sposobnosti si želimo iz športnega vidika razviti do maksimuma, hkrati pa preko nogometnih navad vplivati na osebnostne lastnosti posameznika.

Zavedamo se, da so mladi nogometaši v prvi vrsti otroci, katerim je glavni motiv »igrati se nogomet«. To pomeni, da svoje nogometne veščine in splošno motoriko razvijajo na igriv in prijeten način.

V klubu posebno pozornost namenjamo izbiri trenerjev, ki delajo z mlajšimi selekcijami. Zavedamo se pomembnosti in vsestranskosti vpliva, ki ga ima trener na otroke. Prav zaradi omenjenega v klubu izbiramo trenerje, ki ustrezajo določenimi kriterijem kot so ustrezno strokovno znanje, pozitiven karakter in seveda ustrezen pedagoški pristop. Le tako bo lahko trener svoje znanje in pozitivne vrednote posredoval mlajšim generacijam.