VABILO

 NOGOMETNI KLUB ŠOŠTANJ                 

 

 

Članom NK Šoštanj

 

VABILO

 

Vabljeni na redni volilni zbor članov NK Šoštanj, ki bo v soboto  17.03.2018, ob 09.00 uri v prostorih NK Šoštanj.

 

 

 

Dnevni red:

1.    Sprejem dnevnega reda

2.    Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

-        Predsednik in člana

-        verifikacijska komisija

-        overovatelj zapisnika

-        volilna komisija

3.    Poročilo o delu predsednika NK Šoštanj

4.    Podelitev razrešnice predsedniku in UO kluba

5.    Predstavitev kandidatov za novega predsednika

6.    Volitev novega predsednika in članov UO NK Šoštanj

7.    Program dela za naprej – predsednik

8.    Beseda gostov, razno

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Predsednik NK Šoštanj

                                                    Boštjan Dokl Menih


Datum objave: 03.03.2018

Arhiv novic