IZREDNO OBVESTILO

 Dne 17.11.2017 je UO NK Šoštanj na svoji redni seji sprejel sklep, da se Andreja Goršeka pooblasti kot uradno osebo kluba, pri njegovem delovanju tako na strokovnem, kot operativnem področju. Sklep stopi v veljavo takoj in velja do naslednjega rednega zbora članov.

 

UO NK Šoštanj


Datum objave: 18.11.2017

Arhiv novic