VABILO SKUPŠČINA

NOGOMETNI KLUB ŠOŠTANJ Članom NK Šoštanj in vabljenim VABILO Vabljeni na redno letno skupščino članov NK Šoštanj, ki se bo odvijala v soboto, 18.03.2017 v klubskih prostorih NK Šoštanj , s pričetkom ob 9.00. uri. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine 2. Poročilo o delovanju kluba za leto 2016 3. Poročilo finančnega poslovanja kluba za leto 2016 4. Poročilo Nadzornega odbora NK Šoštanj 5. Plan dela nogometnega kluba Šoštanj za leto 2017 6. Razno Šoštanj, 1.3.2017 UO NK Šoštanj
Datum objave: 02.03.2017

Arhiv novic